LAGERBLAD FOODS ETABLERAR SIG I SVERIGE

Lagerblad Foods har grundat dotterbolaget Lagerblad Foods AB och etablerar en försäljningsorganisation i Sverige.

Efter grundliga förberedelser och marknadsundersökningar i gott samarbete med konsultbolaget Grownow AB har Lagerblad Foods beslutat inleda affärsverksamhet i Sverige. Till verkställande direktör för det nygrundade dotterbolaget Lagerblad Foods AB har kallats IHM Master, Peter Ahlm, 40. Peter har en lång och gedigen erfarenhet inom business development, key account management och operations management inom livsmedelsindustrin. Han kommer närmast från Farm Frites Norden AB, där han tjänstgjort som Country Manager och Managing Director Nordic. Peters primära uppgift är att bygga upp Lagerblads verksamhet i Sverige. Peter rapporterar till styrelsen för bolaget, som består av koncernchef Mika Lindfors, livsmedels- och styrelseproffset Jonas Welander och styrelseordföranden Wilhelm Rosenlew.

“Vi är mycket glada över att kunna välkomna Peter Ahlm till Lagerblad Foods”, säger Wilhelm Rosenlew. Vi vet att matkulturen i Sverige och Finland påminner mycket om varandra, men visst finns det olika smak- och receptpreferenser. Många av de starka mattrenderna vi har i Norden har kommit via Sverige till Finland. Cleanlabel produkter (d.v.s. produkter utan tillsatsämnen eller allergener), närproducerat och krav märkta produkter är alla trender som först varit starka i Sverige förrän de nått Finland. I Finland har man varit duktiga på att ta fram laktosfria, laktosfattiga och glutenfria produkter. Det kommer att bli mycket spännande och lärorikt att ha både Sverige och Finland som hemmamarknad. För att bättre förstå likheter och olikheter i marknaderna har Lagerblad Foods genomfört en omfattande marknadsundersökning med hjälp av Ipsos AB. Det har hållits produktdemonstrationer för matproffs i Sverige, och potentiella kunder har intervjuats om hur de förhåller sig till Lagerblads produkter. Feedbacken har varit mycket positiv.

Den svenska livsmedelsbranschen är hårt konkurrerad och kraven på produktkvalitet är höga. Tack vare våra förberedelser och undersökningar är vi övertygade om att det finns utrymme på den svenska marknaden för den typ av produkter Lagerblad Foods producerar. Vi kommer att inleda med en representativ produktportfölj bestående av kött, fågel, vegetariska och fiskprodukter, många av dem gluten- och/eller laktosfria. Kännetecknande för alla produkter är att de är färdiga att använda, djupfrysta och att vi inte använt onödiga tillsatsämnen i produkterna. Samtidigt ska vi lära oss av den svenska marknaden och bli ännu bättre på att betjäna våra nuvarande kunder i Norden.