VÄRM UPP, VÄRM RÄTT

Vi lägger ner mycket tid och kärlek i våra produkter för att de ska nå den bästa möjliga kvalitén. Därför är vi också extra måna om att varje produkt värms upp på rätt sätt, så att smakerna utvecklas optimalt.

Alla våra produkter värms direkt från frysen. I de nya instruktionerna som du hittar i vår katalog finns riktvärden för allt från uppvärmningstid, ugnstemperatur till lämplig fläkteffekt. Vår eminente kökschef Toni Skog vill också påminna om att alltid låta ugnen bli ordentligt varm innan du använder den och att de flesta produkter gynnas av en liten mängd fukt.