Din food service partner

Lagerblad foods - Din food service partner

Merparten av Lagerblad Foods försäjning är business-to-business. Vi betjänar bl.a. facility management bolag, hotell- och restaurangkedjor, trafik restauranger och catering bolag med produkter under Lagerblad Foods brand. Vi gör en hel del produkter för de stora handelskedjorna i Finland på EMV basis, och vi levererar komponenter till flera av de stora livsmedelsbolagen i Norden.

Vi vill gärna understryka tre huvudargument för att inleda ett kundförhållande med oss; dessa är samarbete, högklassiga produkter och det är en bra affär för kunden.

Med samarbete menar vi att vi strävar till partnering med kunden. Ett kundlöfte ska alltid hållas - utan undantag. Vi skräddarsyr och utvecklar gärna produkten så att den blir precis sådan som kunden önskar sig. Vår produktut- veckling är mycket snabb och lyhörd för önskemål samt smaktrender. Vi har lärt oss att balansera rätt mellan kvalitet, råvaror, smak och produktionskostnader och vi kan erbjuda premium matkomponenter till för kunden vettiga priser. Vi vinnlägger oss om att hålla extremt hög leveranssäkerhet, både avseende produktkvalitet, kvantitet och tidtabell.

En viktig poäng vi gärna understryker är att kunden gör en bra affär genom att välja Lagerblad Foods produkter – som alla är djupfrysta, färdiga, högklassiga, och med en "hemmalagad känsla".

- Lagerblad Foods färdiga frysprodukter leder till lägre svinn i matproduktionen – man sparar både egna pengar och omvärldens då man belastar miljön mindre

- Lagerblad Foods färdiga frysprodukter har en hög och jämn kvalitet: vår kund kan garantera samma goda kvalitet dag ut och dag in, på varje ort och vid varje tillfälle - matgästen är nöjd och kommer på nytt

- Genom att använda Lagerblad Foods färdiga frysprodukter kan kunden ha färre dyra kockar i köket eftersom inköp och tillredning är enkelt, kunden kan istället ha mera/bättre serveringspersonal och fokusera på att betjäna matgästen så bra som möjligt - matgästen är nöjd och kommer på nytt

- Lagerblads färdiga frysprodukter håller länge och är lätta att hantera - produkterna är mycket användarvänliga och prisvärda

Vi gör vårt bästa att betjäna varje kund, och vi lär vara enkla att ha att göra med.