Kundfokus

Vi vill understryka tre huvudargumenten varför du ska inleda ett kundförhållande med oss; samarbete, högklassiga produkter och en bra affär. Med samarbete menar vi att vi strävar efter ett gott samarbete med kunden, där vi tillsammans skapar så bra produkter som möjligt. Vi skräddarsyr och utvecklar gärna våra produkter efter kundernas önskemål och tankar. Vår produktutveckling är både snabb och lyhörd för önskemål och smaktrender. Vi har lärt oss att balansera mellan kvalitet, råvaror, smak och produktionskostnader och vi kan därmed erbjuda högklassiga matkomponenter till vettiga priser, som blir en bra affär både för oss och för kunden. Vi strävar efter att producera mat som efterfrågas och som det finns ett behov för på marknaden, det tror vi gynnar oss alla i slutändan. Har du önskemål eller synpunkter på våra produkter, kontakta oss.

LAGERBLAD FOODS HAR LAGAT GENUIN MAT MED RESPEKT FÖR TRADITIONELLA RECEPT I ÖVER 20 ÅRS TID

DIN FOOD SERVICE-PARTNER

Vi betjänar bl.a. facility management bolag, hotell- och restaurangkedjor, trafik restauranger och catering bolag med produkter under Lagerblad Foods brand. Vi gör en hel del produkter för de stora handelskedjorna i Finland på EMV basis, och vi levererar komponenter till flera av de stora livsmedelsbolagen i Norden.

En viktig poäng vi gärna understryker är att kunden gör en bra affär genom att välja Lagerblad Foods produkter – som alla är djupfrysta, färdiga, högklassiga, och med en ”hemmalagad känsla”.

  • Lagerblad Foods färdiga frysprodukter leder till lägre svinn i matproduktionen – man sparar både egna pengar och omvärldens då man belastar miljön mindre
  • Lagerblad Foods färdiga frysprodukter har en hög och jämn kvalitet: vår kund kan garantera samma goda kvalitet dag ut och dag in, på varje ort och vid varje tillfälle – matgästen är nöjd och kommer på nytt
  • Genom att använda Lagerblad Foods färdiga frysprodukter kan kunden ha färre dyra kockar i köket eftersom inköp och tillredning är enkelt, kunden kan istället ha mera/bättre serveringspersonal och fokusera på att betjäna matgästen så bra som möjligt – matgästen är nöjd och kommer på nytt
  • Lagerblads färdiga frysprodukter håller länge och är lätta att hantera – produkterna är mycket användarvänliga och prisvärda

Vi gör vårt bästa att betjäna varje kund, och vi lär vara enkla att ha att göra med.