Personal

ADMINISTRATION

Mika Lindfors
VD, Lagerblad Foods Oy

Mika ansvarar för företagets vardag, framtid och framgång.

Heidi Lerche
Försäljnings- och marknadsföringsassistent

Heidi sköter om marknadsföringen och kontakterna till Sverige.

PRODUKTION

Miika Salonen
Produktionschef

Som produktionschef arbetar Miika dagligen med både råvaror och personalfrågor. Miika har sannolikt aldrig två arbetsdagar som är lika!

Harri Wiksten
Product Manager

På Harris ansvar är allt som har med produkthantering att göra såsom produktionsplanering och lagerhållning.

MOTTAGNING OCH LOSSNING AV VAROR, FÖRBEREDELSER OCH TILLVERKNING AV MASSOR FÖR VÅRA PRODUKTER

Ville Huotari
Chef för massa- och grytavdelningen

Ville är en mångkunnig och skicklig person som ansvarar för verksamheten i produktionskedjans början tillsammans med sitt arbetslag. Han beställer också de råvaror som behövs under de kommande produktionsveckorna enligt överenskomna planer.

Ivar

Ivar ansvarar för mottagning och lossning av råvaror. Ivar är mycket omsorgsfull och han jobbar med ett leende på läpparna.

Antti

En kunnig och skicklig massaman. Han har också musiken i blodet.

Efe

Alltid positiva Efe ansvarar för att mala kött, fisk och broiler.

Max

Max ansvarar för mottagningen och kontrollen av leveranser och för ordningen på våra lager.

Jussi J.

Roliga och energiska Jussi är en mångsidig talang på massavdelningen.

Qiao

Qiao jobbar med allt från att mala kött till att blanda massan.

STEKNING OCH FRYSNING AV PRODUKTERNA

Samuel Jyvä
Processavdelningens chef

Samppa ansvarar i praktiken för tillredningen av våra produkter och för att avdelningen har en smidig vardag. Han bidrar med sitt kunnande och sin vision till produktutvecklingen - utifrån gedigen praktisk erfarenhet. Tillsammans med Harri och Ville ansvarar han för vår produktionsplanering, så att produkterna är på rätt plats vid rätt tidpunkt, tillgängliga för våra samarbetspartner.

Arttu

Vår processansvariga och kock Arttu är vår mest erfarna man med ugnar och gjutjärnspannor. Hans hjärta slår för både Lagerblad och ishockeylaget HIFK.

Stenkka

Stenkka flyttade från Åbo till Helsingfors för att sköta vår processkörning. Han har stor erfarenhet i branschen, och det syns i det dagliga arbetet. Han klarar biffen.

Vitali

Vitali är en skicklig ung man som sköter tillredningen av våra produkter främst i kvällsskiftet.

Marema

Flitiga och glada Marema steker produkt som produkt med stor proffsighet.

Sami

Energiska och initiativrika Sami hämtar positiv energi och kunnande till stekavdelningen.

FÖRPACKNING OCH LOGISTIK

Pekka Hyvärinen
Förpacknings- och logistikchef

Pexi ansvarar för logistiken och förpackningsavdelningen. Tillsammans med Harri genomför han våra produktionsplaner så att produkterna är tillgängliga på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Pasi
Logistikens högra hand

Pasi sköter om plockningen och sändandet av produkterna. Långvarig logistikexpert.

Jussi S.

Maskinexpert på förpackningsavdelningen och hjälpkarl inom logistik. Snabb som blixten, rätt man på rätt plats.

Eeli

På Eelis ansvar ligger samlandet av produkter och lagerhållningen i allmänhet.

Roope

Roope bidrar till en positiv stämning på förpackningsavdelningen med sin goda humor.

Eeva

Energiska och alltid glada Eeva sköter för det mesta packningen av produkterna vid båda linjerna.

Marjo

Marjo är vår nya energiska förstärkning på förpackningsavdelningen.

FÖRSÄLJNING, PRODUKTUTVECKLING OCH KVALITET

Timo Luotonen
Storkundsansvarig, köksmästare

Har arbetat på Lagerblad sedan starten, från år 1999. Timo ansvarar för produktutvecklingen tillsammans med vårt produktutvecklingsteam. Timo ger våra produkter deras själ och konsistens. Timo ansvarar också för våra största HoReCa-kedjekunder, med vilka han också gör ett intensivt produktutvecklingssamarbete.

Toni Skog
Köksmästare

Toni bidrar med ett starkt kunnande inom kokkonsten och med nya idéer till vår produktutveckling. Tillsammans med Timo skapar han produkter som fyller kundens behov. Till Tonis uppdrag hör även kundbesök tillsammans med försäljningsteamet, för att bättre kunna förstå kundens behov och önskemål.

Terhi Ansio
Kvalitetschef

Terhi arbetar med produktinformationsärenden och frågor som gäller produkternas och råvarornas funktionalitet och produktsäkerhet.

FÖRSÄLJNINGEN

Tanja Eloranta
Key Account Manager

Tanja är samarbetspartner för detaljhandeln och HoReCa-kunder på västra området, som omfattar Helsingfors, Nyland och Västkusten.

Kristiina Kellokangas
Försäljningskoordinator

Krisse arbetar som samarbetspartner för detaljhandeln och HoReCa-kunder på östra området, som omfattar Helsingfors, Nyland och Östra Finland.