Produkternas uppvärmningsinstruktioner

För att underlätta ditt jobb, har vi samlat ihop våra olika produkters uppvärmningsinstruktioner.

För att finna det optimala sättet att värma upp våra olika produkter, har vår köksmästare Toni Skog testat varenda en i vårat provkök. Instruktionerna är gjorda för storköks konvektionsugnar och man har tagit i beaktande ugnens värme, fläktens blåseffekt, fuktbalansen och uppvärmningstiden.

Alla våra produkter värms upp direkt ur frysen. Det viktigaste momentet är att låta ugnen värma upp sig tillräckligt innan man lägger i produkterna i ugnen. Beroende på ugn, kan man justera fläktens blåseffekt. Största delen av våra produkter gynnas av en liten mängd fukt vid uppvärmningen, men detta gäller inte alla produkter. Och eftersom ugnar skiljer sig stort från varandra, har vi velat göra instruktioner som skulle vara möjligast lätta att implementera för de flesta av våra kunder. Specifika värden per produkt kan hittas i Produkternas uppvärmningsinstruktioner-tabellen, vilken hittar du genom att klicka på länken nedanför. Alla information kan också hittas i slutet av katalogen. Uppvärmningstiderna är riktgivande.