Spårbarhet

Med spårbarhet menas möjlighet att spåra och följa livsmedel, livsmedelsproducerande djur och andra ämnen som är avsedda för eller kan förväntas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Enligt gällande lagstiftning ska alla livsmedelsbolag kunna spåra sina livsmedel ett steg bakåt och ett steg framåt i kedjan från “jord till bord”.

På Lagerblad Foods följer vi naturligtvis lagen, och så har vi tagit några steg vidare. Vi vill verkligen veta varifrån våra råvaror kommer och vi tar reda på det. Vi vill veta varifrån boskapen kommer som blir köttråvara hos oss, vi vill veta var fisken är fiskad, och vi vill veta varifrån löken kommer och var pepparn har vuxit.

När vi säljer produkter vill vi också veta var, åt vem och hur våra produkter saluförs till slutkund. Vi vill också gärna veta om kunden har synpunkter på produkterna.


KVALITETSPRODUKTER PÅ BORDET